Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Filologia specjalność sinologia
Filologia specjalność indologia
Filologia specjalność japonistyka


przedmiot

poziom

waga

 

j. polski rozszerzony 0,3  
j. obcy nowożytny, lub j. łaciński i kultura antyczna lub j. mniejszości narodowej lub j. regionalny rozszerzony 0,4
j. łaciński i kultura antyczna, drugi język obcy nowożytny, lub j. mniejszości narodowej lub j. regionalny, historia, WOS, filozofia, geografia, historia sztuki lub historia muzyki podstawowy 0,1 jeden do wyboru
rozszerzony 0,3